Про підприємство

Комунальне підприємство «ПИРЯТИНСЬКІ ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ОЧИСНІ СПОРУДИ»

В 1973-1978 роках в м. Пирятин на базі овочесушильного та сироробного заводів побудовані та введені в дію міські очисні споруди повної біологічної очищення проєктною потужністю 2500м3 /добу.

 Комунальне підприємство «Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди» було створено 1 січня 1989 року (рішення Пирятинської районної ради народних депутатів № 253 від 30.11.1988р.) та переведено на госпрозрахунок.

В1992 році комунальному підприємству Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди передано на баланс від Пирятинського ВУЖКГ існуючі в місті комунальні мережі.

Правонаступником засновника є Пирятинська міська рада.

Існуюча в місті централізована система водовідведення охоплює центральну частину міста та прилеглі до неї вулиці. До цієї мережі підключена переважна більшість діючих підприємств, заклади побутового обслуговування населення, багатоповерхові та незначна частина приватних будинків. Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди є унітарним підприємством, заснованим на майні Пирятинської територіальної громади. Власником підприємства є Пирятинська територіальна громада, в особі Пирятинської міської ради. Підприємство створено з метою задоволення потреб населення Пирятинської територіальної громади та інших споживачів в наданні послуг з централізованого водовідведення, інших послуг та одержанні прибутку від їх реалізації.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Пирятинської міської ради, розпорядженнями Пирятинського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Пирятинської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.

Предметом діяльності підприємства є:

  • приймання, відведення, очищення стічних вод до нормативних вимог та скид їх у водні об’єкти;

  • надання послуг з вивезення рідких побутових відходів.

Підприємство є юридичною особою, веде самостійний баланс, має Статут, ліцензію на надання послуг централізованого водовідведення № 159 від 15.04.2011 року видану Полтавською обласною державною адміністрацією, дозвіл на спеціальне водокористування виданий 14.01.2019 № 343/ПЛ/49д-19 року Державним агентством водних ресурсів України, має розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням та інші реквізити.

Майно підприємства становлять виробничі, невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності , вартість яких відображається у самостійному балансі. Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди самостійно здійснюють свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку і несуть відповідальність за результати своєї господарської діяльності. Фінансування з місцевого та інших бюджетів не проводиться. Іноземні інвестиції не залучені .

Підприємство володіє та користується земельною ділянкою загальною площею 15,5322 га. Розташоване підприємство за межами м.Пирятин, на землях, що належать Пирятинській міській раді .

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди налічують :

- очисні споруди повної біологічної очищування проєктною потужністю 2500 м3/добу; 912,5 тис. м3/рік ;

- 6 каналізаційно-насосних станцій ;

- мережі водовідведення (в т.ч. напірні та само тічні колектори, вуличні та внутрішньо дворові мережі) протяжністю 30,8 км.

На підприємстві працює 33 особи, з них:

- службовці - 6 осіб;

- інженерно-технічні працівники - 3 особи;

- робітники - 24 особи.

Послуги централізованого водовідведення підприємство надає цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні.

Користуються послугами, які надає підприємство 1927 абонентів, з них:

- промислові підприємства, організації та фізичні особи-підприємці - 55;

- бюджетні установи та організації - 7;

- населення - 1865 абонентів ( 4521чол.)

Найбільшими споживачами послуг централізованого водовідведення є: серед промислових підприємств ТОВ „Пирятинський сирзавод“, серед бюджетних установ - виконавчий комітет Пирятинської міської ради, Пирятинська центральна районна лікарня, Пирятинський психоневрологічний будинок-інтернат, Пирятинський ліцей.

Промислові та побутові стічні води, які відводяться від житлових будинків, підприємств та виробничих об’єктів, розташованих в м Пирятин, збираються самоплинною каналізаційною мережею та надходять на каналізаційно-насосні станції, потім за допомогою насосів по напірних колекторах транспортуються на очисні споруди.

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди розташовується в південно-східній околиці м.Пирятин і являють собою комплекс повної біологічної очистки побутово-виробничих стічних вод. Після очищення стічні води по скидному каналу надходять в річку Удай.