СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ

Структура тарифу

на  послуги централізованого водовідведення

Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами

в м. Пирятин Полтавської області

на 2024 рік

№ з/п

Показник

Один.Виміру

Плановий період

усього, тис.грн

грн/м3

1

2

3

4

5

1

Виробнича  собівартість, усього, в тому числі:

тис.грн.

9733,546

16,638

1.1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

тис.грн.

3770,729

6,445

1.1.1

матеріали,запчастини

тис.грн.

564,000

0,964

1.1.2

паливо

тис.грн.

310,28

0,530

1.1.3

електроенергія

тис.грн.

2896,449

4,951

1.2

Прямі витрати на оплату праці

тис.грн.

3761,377

6,430

1.3

Інші прямі витрати, у тому числі :

тис.грн.

1147,133

1,961

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування                           

тис.грн.

827,503

1,415

1.3.2

Амортизація основних засобів виробничого призначення

тис.грн.

319,630

0,546

1.3.3

Інші прямі витрати

тис.грн.

0

0

1.4

Загальновиробничі   витрати

тис.грн.

1054,307

1,802

1.4.1

 Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу

тис.грн.

659,684

1,128

1.4.2.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування

тис.грн.

145,129

0,248

1.4.3

Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів

тис.грн.

14,111

0,024

1.4.4

Витрати на охорону праці

тис.грн.

131,597

0,225

1.4.5

Витрати на операційну оренду основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення

тис.грн.

6,135

0,010

1.4.6

Витрати на охорону навколишнього середовища

тис.грн.

45,461

0,078

1.4.7

Аварійно-рятувальне обслуговування

тис.грн.

7,881

0,013

1.4.8

Витрати на послуги технічного нагляду та сертифікації обладнання

тис.грн.

2,564

0,004

1.4.9

Витрати на сплату податку за землю

тис.грн.

19,419

0,033

1.4.10

Екологічний збір

тис.грн.

21,317

0,037

1.4.11

Витрати на страхування (УПСК)

тис.грн.

1,009

0,002

2

Адміністративні витрати

тис.грн.

2354,528

4,025

3

Витрати на збут

тис.грн.

0

            0

4

Інші операційні витрати*

тис.грн.

0

0

5

Фінансові витрати

тис.грн.

0

0

6

Усього   витрат повної  собівартості*

тис.грн.

12088,074

20,663

7

Розрахунковий прибуток*

тис.грн.

226,195

0,387

7.1

Податок на прибуток

тис.грн.

40,715

0,070

7.2

Чистий прибуток, у тому числі:

тис.грн.

185,480

0,317

7.2.1

дивіденди

тис.грн.

0

0

7.2.2

резервний фонд (капітал)

тис.грн.

0

0

7.2.3

на розвиток виробництва (виробничі  інвестиції)

тис.грн.

0

0

7.2.4

Інше  використання   прибутку

тис.грн.

185,480

0,317

8

Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами

тис.грн.

12314,269

21,050

9

Обсяг централізованого водовідведення, усього, в т. ч:

тис.м3

585,00

х

9.1

населення

тис. М3

120,00

х

9.2

бюджетних установ

тис. М3

19,50

х

9.3

інших споживачів

тис. М3

445,50

х

10

Середньозважений тариф (без ПДВ)

грн/м3

х

21,05

11.

Середньозважений тариф (з ПДВ)

грн/м3

х

25,26

Начальник                                                                             Сергій  МАНЬКО

Пирятинських госпрозрахункових

очисних споруд