СТРУКТУРА ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ

Структура

повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд

 

з/п

Показник

Код рядка

Плановий період

усього,

тис. грн.

грн./куб. м

1

2

3

4

5

1

Виробнича собівартість, усього, у тому числі:

001

5851,72

10,49

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

002

2481,55

4,45

1.1.1

послуги сторонніх підприємств з очищення стоків

003

-

-

1.1.2

електроенергія

004

2289,42

4,11

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

005

192,13

0,34

1.2

прямі витрати на оплату праці

006

2233,82

4,0

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

007

620,82

1,11

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

008

491,44

0,88

1.3.2

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги

009

129,38

0,23

1.3.3

інші прямі витрати

010

 

 

1.4

загальновиробничі витрати

011

515,53

0,93

2

Адміністративні витрати

012

989,33

1,77

3

Витрати на збут

013

-

-

4

Інші операційні витрати

014

-

-

5

Фінансові витрати

015

-

-

6

Усього витрат повної собівартості

016

6841,05

12,26

7

Планований прибуток

017

342,05

0,61

7.1

податок на прибуток

018

61,57

0,11

7.2

Відрахування частини прибутку 5% за рішенням Пирятинської міської ради (відрахування комунальними підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади

 

17,1

0,03

7.2

чистий прибуток, у тому числі:

019

263,38

0,47

7.2.1

дивіденди

020

-

-

7.2.2

резервний фонд (капітал)

021

-

-

7.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

022

263,38

0,47

7.2.4

інше використання прибутку

 

-

-

8

Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами

024

7183,10

12,87

9

Обсяг водовідведення споживачам, усього,

у т. ч. на потреби (тис. куб. м):

025

558,1

х

9.1

населення

026

131,7

х

9.2

бюджетних установ

027

15,7

х

9.3

інших споживачів

028

410,7

х

9.4

інших водопровідно-каналізаційних господарств

029

-

х

10

Середньозважений тариф

030

х

12,87

11.

Середньозважений тариф (з ПДВ 20%)

031

х

15,44

 

Структура тарифу

на вивезення рідких побутових відходів

Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами в м. Пирятин Полтавської області.

 

з/п

Показник

Один. Виміру

Плановий період

усього, тис. Грн

грн/м3

1

2

3

10

11

1

Виробнича собівартість, усього, в тому числі:

тис.грн.

159,115

55,63

1.1

Прямі матеріальні витрати, у тому числі:

тис.грн.

107,769

37,68

1.1.1

матеріали

тис.грн.

0

0

1.1.2

паливо

тис.грн.

82,143

28,72

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

тис.грн.

25,626

8,96

1.2

Прямі витрати на оплату праці

тис.грн.

17,939

6,27

1.3

Інші прямі витрати, у тому числі:

тис.грн.

33,407

11,68

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис.грн.

3,947

1,38

1.3.2

амортизація основних засобів виробничого призначення

тис.грн.

29,460

10,3

1.3.3

інші прямі витрати

тис.грн.

0

0

1.4

Загальновиробничі витрати

тис.грн.

0

0

2

Адміністративні витрати

тис.грн.

0

0

3

Витрати на збут

тис.грн.

3,182

1,12

4

Інші операційні витрати*

тис.грн.

0

0

5

Фінансові витрати

тис.грн.

0

0

6

Усього витрат повної собівартості*

тис.грн.

162,297

56,75

7

Розрахунковий прибуток*

тис.грн.

8,115

2,83

7.1

Податок на прибуток

тис.грн.

1,461

0,51

7.2

Чистий прибуток, у тому числі:

тис.грн.

6,654

2,32

7.2.1

дивіденди

тис.грн.

0

0

7.2.2

резервний фонд (капітал)

тис.грн.

0

0

7.2.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис.грн.

6,321

2,20

7.2.4

інше використання прибутку(відрахування частини чистого прибутку що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами за рішенням міської ради -5% )

тис.грн.

0,333

0,12

8

Вартість рідких нечистот споживачам за відповідними тарифами

тис.грн.

170,412

59,58

9

Обсяг рідких відходів споживачам, усього, в т. Ч. На потреби:

тис. м3

2,86

х

9.1

населення

тис. м3

1,68

х

9.2

бюджетних установ

тис. м3

0,84

х

9.3

інших споживачів

тис. м3

0,34

х

10

Середньозважений тариф (без ПДВ)

грн.3

х

59,58

11.

Середньозважений тариф (без ПДВ)

грн.3

х

71,5